JP Ultimate - шаблон joomla Книги

Ekonomija delitve

Medsebojna delitev na lokalni ravni danes doživlja pravi razcvet. Delitev koles in avtomobilov, souporaba različnih stvari, knjižnice stvari, sejmi rabljenih stvari so samo nekatere oblike delitve, ki se vsakodnevno pojavljajo po vsem svetu. 

Skupna značilnost vseh teh oblik je, da je dostop do stvari pomembnejši, kot njihovo lastništvo. Sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije omogočajo uporabnikom pregledno in stalno dostopnost stvari in storitev takrat, ko jih potrebujejo. V tem kontekstu lahko govorimo o pojmu ekonomije delitve (sharing economy) oziroma o različnih ekonomskih oblikah, ki temeljijo na načelu medsebojne delitve dobrin.

Ekonomijo delitve torej lahko definiramo kot:

Ekonomija delitve (sharing economy) je skupno ime za raznolike ekonomske oblike, ki uporabnikom omogočajo enostaven in stalen dostop (access) do dobrin, ki jih v nekem časovnem obdobju potrebujejo, ne da bi bili nujno njihovi lastniki.

Ključne prednosti ekonomije delitve pred klasičnimi ekonomskimi modeli individualne potrošnje so:

 • prihranek naravnih virov in finančnih sredstev (dobrina je dlje časa v uporabi, potrebno je manj dobrin in manj finančnih sredstev);
 • več sodelovanja med ljudmi, večja solidarnost in bolj povezane družbene skupnosti (uporabniki so del omrežij, kjer si izmenjujejo informacije o dobrinah; se spoznavajo, delijo izkušnje, si pomagajo itd.).

Za državo pa je pomembno, da v zvezi z medsebojno delitvijo deluje predvsem na naslednjih področjih:

 • Sodeluje v globalni delitvi dobrin (pripravi »inventuro« svojih presežnih dobrin in tistih, ki jih v državi primanjkuje ter skupaj z drugimi državami sooblikuje mehanizem medsebojne delitve dobrin).
 • Razvija obstoječe modele socialne države, kjer imajo vsi prebivalci dostop do skupnih dobrin, kot so javno šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo ter hrane, vode in drugih dobrin za zadovoljevanje osnovnih potreb vsega prebivalstva.
 • Spodbuja in oblikuje primerno okolje za razvoj ekonomije delitve (ustrezna zakonodajna in davčna ureditev, različne oblike spodbud itd.).

NEKAJ PRIMEROV EKONOMIJE DELITVE

Poznamo številne oblike ekonomije delitve, ki jih lahko izvajajo podjetja (profitne oblike), javno-zasebna partnerstva, lokalne skupnosti, društva in druge organizacije. Oglejmo si nekaj primerov.

 • Knjižnica reči, Slovenija
  »Knjižnica REČI je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših predmetov za prosti čas, ki deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje. V času ko imajo ljudje vse manj denarja si lahko z izposojo namesto kupovanjem nadomeščamo manjkajoče predmete. Souporaba pa prinaša še številne druge koristi.«

 • Landshare, Velika Britanija
  Landshare (delitev zemlje) je brezplačna spletna platforma, ki omogoča, da lahko ljudje, ki bi želeli obdelovati zemljo, poiščejo ustreznega ponudnika zemlje in obratno. Od leta 2009 se je temu sistemu priključilo približno 75.000 članov, ki ponujajo ali obdelujejo zemljo, lahko pa tudi samo pomagajo (Landshare, About Landshare). Posameznik, ki želi obdelovati zemljo, poišče ustreznega ponudnika, s katerim se dogovorita za vse podrobnosti; pogosto se »plačilo« izvede kar v obliki dela pridelka ali na kakšen drug dogovorjen način.

 • Menjalni krog, Slovenija
  »Menjalni Krog je lokalni menjalni sistem (LETS - Local exchange trading sistem), katerega namen je vzpostaviti uravnoteženo odprto skupnost za medsebojno izmenjavo dobrin, storitev ter medsosedsko pomoč. Deluje od decembra 2012, ko je skupina navdušencev izvedla prvi testni dogodek – izmenjavo novoletnih daril. Pri menjalni krog je bil organiziran v Zagorju. Od takrat naprej se prirejajo mesečne menjalne sejme in drugi dogodki, na katerih so prebivalci do sedaj izmenjali novoletna darila, pustna in druga oblačila, obutev, semena in sadike, domače pridelke in shranke, peciva in kruh ter knjige.«