JP Ultimate - шаблон joomla Книги

Društvo SVET ZA VSE

Medsebojna delitev dobrin predstavlja edino pravo alternativo današnjemu ekonomskemu sistemu sebičnosti in pohlepa. Zdaj je več kot primeren čas za čim intenzivnejše aktivnosti za promoviranje in uveljavljanje medsebojne delitve v širši javnosti.

Društvo svet za vse si bo prizadevalo za čim širšo prepoznavnost načela medsebojne delitve dobrin na različnih družbenih nivojih – v lokalnih skupnostih, v državi in v sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami tudi na mednarodni ravni.

Društvo si bo še posebej prizadevalo za oblikovanje mehanizma medsebojne delitve ključnih dobrin v okviru mednarodne skupnosti, saj je medsebojna delitev dobrin na globalni ravni bistvenega pomena za nujno potrebne družbene, ekonomske in okoljske spremembe.

Društvo bo prav tako spodbujalo razvoj in uveljavljanje različnih oblik medsebojne delitve dobrin na lokalni, državni in globalni ravni ter pri tem sodelovalo s podobno mislečimi posamezniki, skupinami in organizacijami v Sloveniji in v mednarodni skupnosti.

 

Ključne aktivnosti društva:

  • promoviranje načela medsebojne delitve dobrin v javnosti (objave v različnih medijih, na svetovnem spletu itd.);
  • oblikovanje različnih pobud za uveljavitev medsebojne delitev dobrin v širši družbeni skupnosti;
  • organiziranje in sodelovanje v različnih aktivnostih, projektih in dogodkih, ki so povezani z medsebojno delitvijo dobrin ter s sorodnimi področji kot so trajnostni razvoj, družbena pravičnost, zaščita okolja in podobno; 
  • spodbujanje in razvoj različnih praktičnih oblik ekonomije delitve;
  • izvajanje izobraževalnih dejavnosti za spodbujanje medsebojne delitve dobrin;
  • povezovanje s posamezniki, društvi, organizacijami in gibanji, ki se ukvarjajo z medsebojno delitvijo dobrin in sorodnimi dejavnostmi na lokalni, državni in globalni ravni;
  • publicistična dejavnost, vključno s prevajanje literature s področja medsebojne delitve dobrin;
  • organiziranje predavanj, srečanj in okroglih miz;
  • sodelovanje s sorodnimi društvi in nevladnimi organizacijami doma in v tujini;
  • organizacija strokovnih in družabnih dogodkov za člane in zainteresirano javnost.